Industrial/breadwinner masculinities: Understanding the complexities of climate change denial
Kapitel i bok, 2019

No abstract available

intergovernmental panel on climate change

skepticism

psychological distance

Författare

Paul Pulé

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society, Science,Technology and Society

Martin Hultman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Climate hazards, disasters, and gender ramifications

86-97

Ämneskategorier

Tillämpad psykologi

Klimatforskning

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-19