Solids in Sewers - Characteristics, effects and control of sewer solids and associated pollutants
Kapitel i bok, 2004

Wastewater systems

Sewer solids

Författare

Gustavo Perrusquía

Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

IWA Publishing ISBN: 1-900222-91-4

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-19