Evolutionary analysis of the Bacillus subtilis genome reveals new genes involved in sporulation
Övrigt konferensbidrag, 2021

Författare

Ivan Mijakovic

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

FEBS Open Bio

2211-5463 (ISSN)

Vol. 11 11-12

Ämneskategorier

Strukturbiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-08-17