Evaluation and Study of Mobility in GFETs by geometrical magnetoresistance
Övrigt konferensbidrag, 2021

GFET

mobility

graphene

transistor

geometrical magnetoresistance

grafen

Författare

Isabel Harrysson Rodrigues

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Andrei Vorobiev

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Jan Stake

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Graphene Week 2021
Digital, ,

Infrastruktur

Kollberglaboratoriet

Nanotekniklaboratoriet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Materialteknik

Fysik

Elektroteknik och elektronik

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2021-10-12