Lipid oxidation in sorted herring (Clupea harengus) filleting co-products from two seasons and its relationship to composition
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Haizhou Wu

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Bita Forghani Targhi

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Mehdi Abdollahi

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Ingrid Undeland

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Food Chemistry

0308-8146 (ISSN)

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Livsmedelsteknik

Annan medicinsk grundvetenskap

DOI

10.1016/j.foodchem.2021.131523

Mer information

Skapat

2021-11-05