An Antiferroelectric Twist Grain Boundary Phase
Doktorsavhandling, 2002

antiferroelectric liquid crystals

liquid crystals

twist grain boundary phase

Författare

Johann Georg Meier

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Ämneskategorier

Materialteknik

ISBN

91-7291-143-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 1825

Mer information

Skapat

2017-10-06