KLIMATFRÅGAN - en kritisk introduktion om koldioxid, växthuseffekt och miljö
Rapport, 2007

Under beteckningen klimatfrågan framställs nu global uppvärmning orsakad av utsläpp av koldioxid som en ödesfråga för mänskligheten. Via Al Gore, FN och EU har frågan politiserats alltmer. Faktakärnan är en global temperaturhöjning 1970-2000 på endast ca o,4 grader med oklar koppling till ökade halter av koldioxid. Larmen bygger i stället på framtidsscenarier, dvs science fiction i detta begrepps egentliga bemärkelse. Överdrifter tar nu bort fokus från många viktiga miljöfrågor och hotar miljövetenskapens trovärdighet. Samtidigt skyms den verkligt viktiga frågan om hur samhällsssystemen måste förändras när oljan sinar.

temperatur

klimat

naturvetenskap

miljömål

opinion

växthusgaser

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06