KOLDIOXID och KLIMAT - kritiska frågor om temperatur - förändring - ekologi
Rapport, 2008

Rapporten fokuserar på några nyckelfrågor i underlaget för samband mellan koldioxid och globala klimatförändringar och på konsekvenser av överdrifter i klimatfrågan: - hockeyklubban och verkliga variationer i temperatur under det senaste millenniet - avsaknaden av samvariation mellan koldioxidhalt och temperatur under det senaste seklet - dominansen av vatten och oförutsägbara variationer i molnighet för växthuseffekten - koldioxidens relativt sett minskande växthuseffekt vid ökande halter - koldioxidens korta uppehållstid i atmosfären och dess stora flöden till och från biomassa och hav - de ekologiska hoten mot bl a biologisk mångfald vid ersättning av fossila bränslen med biobränslen - överdrifter av klimatförändringar och koldioxidens roll trovärdighetshot mot verkligt viktiga miljöinsatser

ekosystem

värmeutstrålning

atmosfären

koldioxidbalans

klimatförändring

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Miljövetenskap