Förutsättningar för projektering för dagens badanläggningar
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

dehumidification

indoor climate

moisture

ventilation

swimming pool

evaporation

natatorium

Författare

Lina Karlsson

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Anna Holmström

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Energi&Miljö

Vol. 78 72-74

Ämneskategorier

Husbyggnad