Bring in the arts and get the creativity for free: A study of the Artists in Residence project
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Creativity and Innovation Management

Vol. 16

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv