Klimatpolitik och växthusgaser
Rapport, 2008

Globalt ger 30 % minskade utsläpp av koldioxid endast ca 0,1 ˚C lägre temperatur Att mot denna bakgrund tala om ”klimatutsläpp” som bas för ”klimatpolitik” har låg trovärdighet Det senaste året har den globala temperaturen sjunkit med ca 0,5 ˚C vilket manar till eftertanke Överdrifter av växthusgasers klimatpåverkan innebär en farlig nedvärdering av viktiga miljömål Hårda krav på åtgärder mot nötkött och mejeriprodukter på grund av metan från idisslare exemplifierar detta

klimatmärkning

mejeri

miljögifter

ekomjölk

temperatur

koldioxid

metan

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08