KOLHYDRATER
Rapport, 2008

Fetma och diabetes har på några få år ökat dramatiskt och blivit centrala folkhälsoproblem. Samtidigt har det skett ett genombrott för förståelsen av att grundorsaken är hög konsumtion av kolhydrater i form av socker och lättspjälkad stärkelse. Denna rapport beskriver de relativt enkla biokemiska orsakssambanden. Socker och fett: Stärkelse och socker tar vi upp till blodet som den enkla sockerarten glukos. Blodglukos har länge kallats blodsocker. Förhöjda nivåer av blodglukos medför ökad halt av hormonet insulin som i sin tur verkar fettinlagrande. Efterhand kan högt insulin leda till fetma och diabetes typ 2. Det välkända begreppet GI ger ett mått på blodglukosökning av det vi äter. Onödig ohälsa: Att undvika kolhydrater med högt GI är ett enkelt sätt att förebygga övervikt och diabetes. Mycket positivt är att de som redan drabbats av fetma och/eller diabetes typ 2 ofta kan bli av med sina hälsoproblem via kostomställning med mer långtgående restriktioner mot kolhydrater.

glukos

insulin

stärkelse

socker

diabetes

fetma

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Mer information

Skapat

2017-10-08