Kemisk Miljövetenskap - kurslitteratur i 12 fristående delar
Bok, 2008

Kursboken Kemisk Miljövetenskap (6:e upplagan 2006) publiceras enligt denna översikt på nätet som följande tolv fristående något modifierade delar. Ekologi - Kretslopp - Försurning - Växthusgaser, ozonskikt och marknära ozon Ekotoxikologi - Kolväten - Miljögifter (med klor) - Miljömedicin Produkter - Material - Luftföroreningar (och bränslen) - Miljöskydd Fulltexten innehåller en guide för och fulltextlänkar till de tolv avsnitten. Fulltexten innehåller också övningsuppgifter motsvarande en tentamen.

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Ekologi

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07