Ekologi
Kapitel i bok, 2008

Miljövetenskap bygger på en ekologisk grundsyn vilket förutsätter ekologiska baskunskaper. Detta avsnitt ger i koncentrerad form en ekologisk bas för den som inte läst specialkurser i biologi och ekologi.

organismer

kemi

ekosystem

biotoper

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Kemisk Miljövetenskap - kurslitteratur i 12 fristående delar

1-19

Ämneskategorier

Ekologi

Mer information

Skapat

2017-10-06