Kretslopp
Kapitel i bok, 2008

De biogeokemiska kretsloppen för kol, kväve och andra grundämnen är centrala för förståelsen av miljöproblem som kopplar till olika störningar av kretsloppen. Detta avsnitt ger basfakta som sedan belyses med eutrofiering som exempel.

grundämnen

eutrofiering

kväve

kol

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Kemisk miljövetenskap - kurslitteratur i 12 fristående delar

1-12

Ämneskategorier

Ekologi

Biologiska vetenskaper

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07