Försurning
Kapitel i bok, 2008

Försurningen sågs som det stora miljöproblemet på 1970- och 1980-talet. Här beskrivs försurningen miljökemiskt från utsläpp till miljöeffekter. Tungmetaller tas också upp i detta avsnitt eftersom flera kopplingar finns till försurning.

utsläpp

markkemi

tungmetaller

nedfall

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Kemisk Miljövetenskap - kurslitteratur i 12 fristående delar

1-11

Ämneskategorier

Markvetenskap

Meteorologi och atmosfärforskning

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07