Ekotoxikologi
Kapitel i bok, 2008

Antalet kemiska ämnen i miljön är så många och de kemiska miljöproblemen så komplexa att det är nödvändigt att använda ekotoxikologiska grundprinciper för att eliminera och förebygga problem. En tidig version av avsnittet publicerades i Kemisk Tidskrift i mitten av 1980-talet.

ekosystem

miljömål

biocider

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Kemisk Miljövetenskap - kurslitteratur i 12 fristående delar

1-13

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07