Miljömedicin
Kapitel i bok, 2008

De totalt största kemiska hälsoriskerna är kopplade till kosten som därför står i centrum för detta avsnitt. Författaren har under de senaste fem åren verkat inom detta område och skrivit ett stort antal nätpublicerade artiklar.

livsmedel

livsmiljö

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Kemisk Miljövetenskap - kurslitteratur i 12 fristående delar

1-8

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Mer information

Skapat

2017-10-07