Växthusgaser - Ozonskikt - Marknära ozon
Kapitel i bok, 2008

Växthuseffekten har särskilt efter 2005 ensidigt slagit ut andra miljöproblem på den politiska agendan. Hoten mot ozonskiktet i stratosfären stod i fokus tidigare. Orsakerna till de viktiga miljöproblemen med marknära ozon är helt annorlunda.

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Kemisk Miljövetenskap - kurslitteratur i 12 fristående delar

1-12

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07