Produkter
Kapitel i bok, 2008

En helhetssyn med produkten i centrum underlättar konkret miljöanpassning och har fått stor betydelse sedan 1990-talet. Livscykelanalys, producentansvar och miljömärkning ger vägledning och viktiga drivkrafter.

märkning

råvaror

LCA

avfall

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Kemisk Miljövetenskap - kurslitteratur i 12 fristående delar

1-13

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07