Material
Kapitel i bok, 2008

Miljöaspekter på råvaror, tillverkning, användning, återvinning och avfall har stor betydelse för val av och utveckling av material. Kemisk grundstruktur och kemiska additiver är ofta avgörande för vilka miljö- och hälsoproblem som kan uppstå.

naturmaterial

plaster

polymerer

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Kemisk Miljövetenskap - kurslitteratur i 12 fristående delar

1-9

Ämneskategorier

Materialteknik

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07