Luftföroreningar - och bränslen
Kapitel i bok, 2008

Principer för spridning av och exposition för luftföroreningar från olika källor beskrivs. Därefter behandlas emissioner till luft från bränslen och drivmedel. Författarens egen forskning var länge inriktad på detta område.

bränslen

spridning

exposition

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Kemisk Miljövetenskap - kurslitteratur i 12 fristående delar

1-16

Ämneskategorier

Kemi

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07