Kost mot diabetes och fetma
Rapport, 2008

Kolhydrater: Vid den enzymatiska matspjälkningen frigörs glukos från socker och stärkelse i kosten. Glukos tas sedan upp till blodet och halten av blodglukos (blodsocker) styr utsöndringen av insulin. Insulin och diabetes: För transport av glukos från blodet in i celler krävs insulin som binder till receptorer i cellmembranet. Höga och ofta återkommande blodglukostoppar leder efterhand till okänslighet för insulin (insulinresistens) som är ett förstadium till diabetes 2. Insulin och fetma: Insulin har också en fettinlagrande effekt. Förhöjda halter av insulin från snabba kolhydrater i kosten och vid insulinresistens och diabetes 2 medför därför fetma. Kolhydrater omvandlas delvis till fett men framför allt styr insulinet fettinlagring från kostfetter.

GI

fetter

kolhydrater

LCHF

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Mer information

Skapat

2017-10-06