Design, Implementation, and Evaluation of a Current Mode Class-D Power Amplifier
Examensarbete på avancerad nivå, 2006

Författare

Hossein Mashad Nemati

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07