A Refined Scaling Law for Spatially Coupled LDPC Codes Over the Binary Erasure Channel
Paper i proceeding, 2019

Författare

Roman Sokolovskii

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Fredrik Brännström

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Alexandre Graell I Amat

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

2019 IEEE Information Theory Workshop (ITW)

90-94
978-1-5386-6900-6 (ISBN)

IEEE Information Theory Workshop, ITW 2019
Visby, Sweden,

Pålitliga accessmetoder för kritisk kommunikation med låga fördröjningar

Vetenskapsrådet (VR) (2016-04026), 2017-01-01 -- 2020-12-31.

Ämneskategorier

Telekommunikation

DOI

10.1109/ITW44776.2019.8989167

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-18