Syreradikaler och oxidativ stress
Rapport, 2009

Rapporten ger en översikt av syreradikaler och deras koppling till oxidativ stress. Bildning och förekomst av superoxidradikalen, peroxylradikaler och peroxider är kopplade både till basala livsprocesser och till olika miljö- och livsstilsfaktorer. Oxidativ stress kan motverkas på många olika sätt dels genom minskad bildning av reaktiva radikaler och dels genom eliminering av redan bildade radikaler.

andning

kost

blodfetter

väteperoxid

lipider

radikaler

syre

hälsorisker

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Annan medicinsk grundvetenskap

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07