ANTIOXIDANTER - biokemiska system för skydd mot syreradikaler
Rapport, 2009

Rapporten beskriver översiktligt biokemisk funktion och samverkan för de viktigaste grupperna av antioxidanter. Livets grundskydd mot syreradikaler bygger främst på enzymer som SOD, GPx och katalas. Koenzymer som glutation, liponsyra och koenzym Q är livsviktiga som antioxidanter. Huvudgrupper av antioxidanter från kosten är tokoferoler, askorbinsyra, flavonoider och karotenoider.

liponsyra

karotenoider

glutation

askorbinsyra

enzymer

tokoferoler

flavonoider

ubikinol

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Mer information

Skapat

2017-10-07