Fenoler och polyfenoler som antioxidanter
Rapport, 2009

Fenoler är den bäst kända och mest studerade typen av antioxidanter både tekniskt och fysiologiskt. Antioxidanteffekten bygger på att fenoxylradikaler stabiliseras av den aromatiska ringen och substituenter på denna. Polyfenolers potentiellt starka antioxidanteffekt motverkas ibland av autoxidation. Tokoferoler, metoxifenoler, flavonoider, xantoner, fenoliska syror och katekolaminer beskrivs och jämförs till kemisk struktur, antioxidanteffekt och förekomst.

barbecue

lipidperoxidation

katekoler

autoxidation

radikaler

kaffe

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Mer information

Skapat

2017-10-06