Lunch för hälsa och miljö
Rapport, 2009

Rapporten jämför sex matställens lunch med avseende på drycker, sallad, bröd, fisk, GI, kaffe, frestelser, material, interiör och information. Studien innefattar tre restauranger vid Chalmers och motsvarande luncher på IKEA, i en fiskhall och i en sjukhusrestaurang. Hälsa har hittills ofta prioriterats lägre än miljö. Det är fortfarande vanligt med söta drycker liksom bröd och potatis med högt GI. Information om livsmedlens innehåll och ursprung är oftast sämre än i handeln. Bättre luncher kan klart påverka hälsa, miljö och prestationer positivt inom alla samhällssektorer. Studien visar konkret på olika möjligheter till förbättringar för lunchrestauranger.

kolhydrater

dryck

grönsaker

antioxidanter

socker

ekomat

potatis

innemiljö

kost

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Mer information

Skapat

2017-10-06