Assembly Work Settings Enabling Proactivity – Information Requirements
Paper i proceeding, 2008

Författare

Jessica Bruch

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Johan Karltun

Kerstin Dencker

Proceedings of the 41st Conference on Manufacturing Systems (CIRP)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06