Calibration in finite population sampling
Preprint, 1996

Författare

Per Gösta Andersson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University