Hydraulic efficiency of constructed wetlands and ponds
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

tracer

CFD

design

Författare

Jesper Persson

Institutionen för vattenbyggnad

N.L.G. Somes

Water Science and Technology

0273-1223 (ISSN)

Vol. 40 3 291-300

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06