New examples of Frobenius extensions
Preprint, 1998

Författare

Lars Kadison

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University