A parallel rational Krylov algorithm for eigenvalue computation
Preprint, 1998

Författare

Daniel Skoogh

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06