A parallel rational Krylov algorithm for eigenvalue computation
Preprint, 1998

Författare

Daniel Skoogh

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University