Foster-Lyapunov functions via Laplace transforms of transition measures with applications to storage and risk processes
Preprint, 1998

Författare

Marina Tsygan

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06