On O*-representability and C*-representability of *-algebras
Preprint, 2006

Författare

Stanislav Popovych

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Matematisk analys

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-08