Dioxinfaran och avfallsförbränningen
Samlingsverk (redaktörskap), 1985

Dioxinhalterna i bröstmjölk överskrider "acceptabelt dagligt intag" för ett spädbarn med en faktor 10-100. Då har vi ett problem. Om vi överskrider halterna i kvicksilvergäddan, då svartlistar vi sjön. Vi kan inte svartlista mödrarna! (Christoffer Rappe) För närvarande tycker jag vi har litet av hysteri omkring de halter som förekommer. De gränsvärden man laborerar med är lite väl snävt satta. Det där kan ju ändras med nya kunskaper. (Göran Löfroth) Tala om vilka dioxinhalter som är acceptabla, så konstruerar vi förbränningsanläggningar som klarar av dessa. Det är då möjligt att de blir så dyra att någon annan teknik för avfallshantering blir gynnsammare. (Jan Bergström)

dioxiner

klor

PVC

fisk

avfall

förbränning

rökgasrening

mjölk

luftföroreningar

miljögifter

Redaktör

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Olle Jerker Ramnäs

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06