Brasvärme - Hälsa - Miljö
Rapport, 2009

Hälsoeffekter av antioxidanter i rök från vedbrasor har förbisetts. Fenoliska antioxidanter i rök från trivseleldning av ved kan ge positiva hälsoeffekter. Lövved är då bäst och ger samma skyddande antioxidanter som i rökta livsmedel. Vedeldning missgynnas av ospecifika krav på låga partikelhalter. Rökens partiklar innehåller mycket mer av antioxidanter än av oftare analyserade kolväten som PAH. Detta förklarar en låg risk för lungcancer jämfört med partiklar från trafik. Totala utsläppssiffror överskattar miljöproblem från vedeldning. Andelen fotokemiskt reaktiva kolväten i röken är låg och eldning är vanligast under vintern. Rökens bidrag till bildning av marknära ozon är därför mycket små.

trivseleldning

eld

ved

förbränning

vedbrasa

kolväten

antioxidanter

rök

partiklar

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08