Logarithmic perturbation models in the weak-dispersion regime with applications to passive optical networks
Paper i proceeding, 2020

Författare

Vinícius Oliari

Technische Universiteit Eindhoven

Erik Agrell

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Alex Alvarado

Technische Universiteit Eindhoven

European Conference on Optical Communication, ECOC

9333146

European Conference on Optical Communication (ECOC)
Brussels, Belgium,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/ECOC48923.2020.9333146

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-28