Trust production in construction: a multilevel approach
Kapitel i bok, 2009

trust construction industry

Författare

Anna Kadefors

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Albertus Laan

Universiteit Twente

Performance Improvement in Construction Management

128-137

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

SAMHÄLLSVETENSKAP

DOI

10.4324/9780203876084

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-09