Behöver vi mera luft än dagens praxis?
Artikel i övrig tidskrift, 2008

Ventilation system

återluft

Författare

Lars Ekberg

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

M Svartengren

VVS-Forum - Specialnummer om ventilation och inneklimat

4 18-21

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06