Transient Control of Variable Geometry Turbine on Heavy Duty Diesel Engines
Paper i proceeding, 2005

Författare

Anders Ekdahl

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Proceedings of IEEE Conference on Control Applications, Toronto, Canada

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06