Indikatorer på miljöanpassning
Rapport, 1999

Femton områden av stor betydelse för en bred och trovärdig miljö- och hälsoanpassning av verksamheter har avgränsats. För varje område anges miljöindikatorer som möjliggör bedömning på en poängskala. Indikatorerna ger ett dynamiskt hjälpmedel för seriöst förbättrad miljöprofil. De kan tillämpas på stora som små verksamheter alltifrån företag och skolor till enskilda hushåll. Rapporten kan även användas för utbildning.

kemikalier

hälsa

miljö

ekologi

energi

transporter

Författare

Marie Nordman

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07