Australia Telescope Compact Array imaging of circumstellar HCN line emission from R Scl
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

carbon

circumstellar matter

AGB and post-AGB

mass-loss

Författare

T. Wong

F.L. Schöier

Michael Lindqvist

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

H. Olofsson

Astronomy & Astrophysics

Vol. 413 241-249

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-07