Measuring buyer-supplier relationship performance
Samlingsverk (redaktörskap), 2013

measurement

measuring

Relationship performance

buyer-supplier relationship

Redaktör

Alexander Damlin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Kría Súsanna Dietersdóttir

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Daniel Fornander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Jonatan Moen Brykt

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Ekaterina Polyantseva

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

David Sundquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-06