The chemistry of zinc phosphating of steel
Doktorsavhandling, 1990

surface conditioning

conversion coating

cold-rolled steel

phosphate coating

titanium phosphate

Zinc phosphating

oxidation of steel

Författare

Per-Erik Tegehall

Institutionen för oorganisk kemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

ISBN

91-7032-469-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 734

Mer information

Skapat

2017-10-07