Living with Brasilia : a resident's perspective of the confrontation between heroic vision and social reality
Licentiatavhandling, 1997

superquadras

Brasilia

egalitarian social order

social interaction

modernist city

residents' perspective

traditional street life

productiion of space

appropriation

social stratification

Författare

Rosane Bauer

Institutionen för byggnadskonst

Ämneskategorier

Arkitektur

ISBN

91-7197-439-3

ByACTH : Byggnadsplanering, Arkitektur, Chalmers tekniska högskola: 1997:1

Mer information

Skapat

2017-10-07