Smoothing properties and approximations of time derivatives in time stepping methods for homogeneous parabolic equations
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Yubin Yan

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2000:70

Mer information

Skapat

2017-10-08