Microwave integrated circuits for frequency generation and power spectrum measurements / Lars Landén %C Göteborg
Licentiatavhandling, 2002

gilbert mixer

frequency multiplier

frequency divider

autocorrelation

spectrometer

MMIC

Författare

Lars Landén

Institutionen för mikroelektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 428

Mer information

Skapat

2017-10-08