Integration of Sustainability aspects in Product Development
Licentiatavhandling, 2001

MSPD

sustainability

SPA

sus´tainable product development


Författare

Sophie Byggeth

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06